REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: STREFAPC ul. Zwycięstwa 25A lok. 6, 15-689 Białystok

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@strefapc.net. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien w sposób szczegółowy opisać niesprawność towaru. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

4. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji: Formularz reklamacji

5. Klient pokrywa koszt dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy.

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy “za pobraniem”.